Ska jag berätta någonting om mig själv

ska jag berätta någonting om mig själv?
längst ner i min buk
finns en plats
en mörk trakt
med svarta sanka stränder
där finns ett klart vatten
där djur och organismer stiger mot ytan
i ständig rörelse
längst ner
på en tron i grön smaragd
sitter en salamander
milslånga strängar är spända mellan valven
bukväggarnas hinnor fladdrar i stormen
en skör klang stiger
mot en stjärnhimmel av mikroskopiska kranier
på tronen
salamandern ensam
höjer sina fyra tår
sätter strängarna i svängning
рассказать вам кое-что о себе?
в самой глубине моей утробы
есть некое место
тёмная земля
с чёрными болотистыми берегами
там есть прозрачные воды
где разные звери и организмы
поднимаются к поверхности
в постоянном движении
в самой глубине
на троне зелёного смарагда
сидит саламандра
струны в мили длиной натянуты между сводами
оболочки, стены утробы трепещут в шторме
хрупкий звон воспаряет
к звёздному небу, усеянному
микроскопическими черепами
на троне
саламандра, одинока
четырёхпалым жестом
Заставляет струны звучать